GEOstezka = zajímavosti a zvláštnosti o "kamenech"

Pro každého něco

Sponzor GEOstezky: Najde se sponzor?    Patron GEOstezky: Najde se patron?

GEOstezka = kámen, kamení, minerály, zajímavosti a zvláštnosti, stavby, výrobky, ezoterika, tajuplná a mystická místa, magické kameny, záhady apod.

Základní informace o GEOstezce  ♥  Fotografická soutěž


  > Home page > Geologie > Aktuální stránka

Stolové (tabulové, "svědecké") hory

Stolová hora na Sahaře v Egyptě

Příroda umí vytvořit zvláštní kopec, který se nazývá podle svého tvaru "stolová hora", případně také "svědecká hora". Tak se jmenuje proto, že její horní plocha svědčí o tom, v jakém horizontu byl původní povrch krajiny, v tomto případě egyptské Sahary, než byl opracován erozním působením povětrnostních vlivů.


Stolová hora, Sahara, Maroko


Stolová hora v Maroku

Stolová hora, Irsko


Na následujícím snímku je pro srovnání vpravo vzadu k vidění "stolová hora" irská.

Stolová hora v Irsku

Na vrcholu této irské stolové hory se těží rašelina, která se průmyslově získává všude tam, kde jí je dostatek, v Irsku ovšem dvojnásob, protože se tam v obcích a městech nesmí topit uhlím.

Vytěžená rašelina se pak suší (třeba v podobě jakýchsi podlouhlých "bochánků", postavených do pagod - viz dva dolní snímky) a potom se používá jako topivo v domácnostech. V Evropě tomu tak tedy je v Irsku a pak také ve Finsku. Pro zajímavost, ve Skotsku se zase rašelina používá při destilaci sladové whisky...

Sušení rašeliny v Irsku

Sušení rašeliny v Irsku

Co si pod pojmem rašelina vůbec představit? Tohle: všechna odumřelá vegetace, ale také drobní živočichové, padá na zem, tleje a rozkládá se. Pokud tomuto procesu z nějakého důvodu brání nepřítomnost potřebných bakterií, tak právě vzniká rašelina, která přibývá asi 1 mm ročně. V průřezu taková zetlelá vrstva vypadá následovně:

Těžba rašeliny v Irsku

Takové podmínky často panují např. v bažinatých oblastech - kde jsou močály, bažiny, nebo slatě, tam je třeba hledat. Pokud panují správné podmínky, může se z rašeliny stát lignit (druh uhlí).

Do rukou se mi dostala i rašelina "zkamenělá", na jejímž průřezu byla krásně vidět struktura této pozoruhodné zajímavosti. Když budete hodný, třeba sem časem i dám fotku...

Zajímavé také je, že v pravěku prý měla rašeliniště značný rituální význam. V době bronzové a železné byla považována za domov duchů, nebo alespoň byla spojována s bohy či duchy... Možná k tomu přispěl ten fakt, že některá severoevropská rašeliniště měla schopnost uchovat živočišné tkáně na celá tisíciletí. Však z nich pochází nejeden zachovalý archeologický nález...Zdroj informací: cs.wikipedia.org  > Home page > Geologie > Začátek stránky


Informace

Nabídka služeb

Přírodověda

Doporučené odkazy

Mrkající myška

Relax a zábava

Výměna odkazů


zc.latroppiv@atsop  

 Napsat


Copyright © Pravidla použití fotografií a textů.