GEOstezka = zajímavosti a zvláštnosti o "kamenech"

Pro každého něco

Sponzor GEOstezky: Najde se sponzor?    Patron GEOstezky: Najde se patron?

GEOstezka = kámen, kamení, minerály, zajímavosti a zvláštnosti, stavby, výrobky, ezoterika, tajuplná a mystická místa, magické kameny, záhady apod.

Základní informace o GEOstezce  ♥  Fotografická soutěž


  > Home page > Hrobky, nekropole, mohyly, krypty apod. > Aktuální stránka

Hrobky, nekropole, mohyly, krypty apod.


Hrobka s kulatými kamennými dveřmi, Megiddo, Israel

Kdo z Vás zná Kamenné "mince" z ostrova Yap v Mikronésii, možná mi dá za pravdu, že podobnost by zde jistá byla, ale ta je opravdu čistě náhodná.


Odstaveček místo úvodu: Izrael je zemí, jejíž název je skloňován v mnoha pádech, ať jsou k tomu důvody a podněty jakékoliv. Velice známé je propojení s pojmem archeologie, protože v této zemi se nachází nepřeberná spousta archeologických lokalit, které poskytly ohromné množství archeologických nálezů.

Většina míst odsud je přímo (nebo nepřímo) často spjata s křesťanstvím - koho by vztah pojmů "Izrael" a "křesťanství" hlouběji zajímal, může dole kliknout na odkaz, uvádějící zdroj obrázků na této stránce použitých a možná to jeho obzory rozšíří k jeho spokojenosti.

Pro účely tohoto webu se přímo nabízí Vám představit zajímavost, která propojuje výrazy Izrael, archeologie i geologie v jeden jediný celek, zvaný kamenné hrobky s kulatými kamennými dveřmi. Pro Vaši představu, v této době žil panovník Herodes Veliký (74 až 4 př. n. l.), o kterém dále bude řeč..

Na obrázku zcela nahoře jsou velice dobře patrné kulaté kamenné dveře, které relativně často uzavírají vchod do hrobek v tomto koutě světa - tato se nalézá blízko lokality Megiddo. Na snímku je dobře vidět jak vlastní "dveře", tak také drážka dole, ve které, jako v kolejnici, se ty dveře překutálely doprava tak, aby zahradily vchod do hrobky...

Na spodním snímku je k vidění Herodova rodinná hrobka, nalézající se v jeruzalémském parku za branou Jaffa, vedoucí do Starého města. On sám zde ale pohřben nebyl. Kamenné dveře sice nejsou vidět celé, ale jejich horní část, vlevo za klenutým obloukem "dveří", je dobře patrná.

Herodova hrobka s kulatými kamennými dveřmi, Izrael

Herodova hrobka byla objevena teprve v r. 2008 pod kuželovitým kopcem, zvaném Herodium (též Herodion, Herodeum). Osobně jsem ho navštívil v době, kdy tento fakt ještě nebyl znám. Jde o komplex, postavený cca 10 km jižně od Jeruzaléma. Na uměle navršeném kopci vznikla pevnost, pod ním tzv. "letní sídlo", kde král Herodes pobýval, skrytý před svými nepřáteli (nebyl nijak oblíben) a kde pak byla nalezena i jeho hrobka.

Krutost tohoto krále je možná obecně známá, pro objektivnost ale musím zase napsat, že za jeho vlády, dlouhé úctyhodných 36 let, země vzkvétala, stala se stabilnější a bezpečnější, spíše než bojem přitom sílila zejména politickými jednáními a rozhodnutími.

Vznikla mnohá výstavní a bohatá města, která bylo nutné chránit, proto byl vybudován systém nedobytných pevností kolem země a jednou z nich bylo právě Herodium. Tento vládce byl přívržencem Římanů, i to na stabilitu země asi mělo vliv, i když nakonec židovské obyvatelstvo se vzbouřilo právě proti Římanům.


Izrael, pevnost Herodion


Do třetice Vám ještě představím hrobku z lokality Khirbet Midras - ta mi připadá kompaktnější a svým způsobem "propracovanější" a možná i estetičtější na pohled, než ty předcházející, ale nic to nemění na tom, že hrobky s kamennými dveřmi zcela obvyklé nejsou a do galerie zajímavostí na naší Geostezce jistě patří...


Hrobka s kulatým kamenem, Khirbet Midras, IzraelExterní odkazy:

Zdroj a více informací a obrázků (anglicky): www.dqhall59.com


  > Home page > Hrobky, nekropole, mohyly, krypty apod. ....... Začátek stránky


Informace

Nabídka služeb

Přírodověda

Doporučené odkazy

Mrkající myška

Relax a zábava

Výměna odkazů


zc.latroppiv@atsop  

 Napsat


Copyright © Pravidla použití fotografií a textů.