GEOstezka = zajímavosti a zvláštnosti o "kamenech"

Pro každého něco

Sponzor GEOstezky: Najde se sponzor?    Patron GEOstezky: Najde se patron?

GEOstezka = kámen, kamení, minerály, zajímavosti a zvláštnosti, stavby, výrobky, ezoterika, tajuplná a mystická místa, magické kameny, záhady apod.

Základní informace o GEOstezce  ♥  Fotografická soutěž


  > Home page > Hrobky, nekropole, mohyly, krypty apod. > Aktuální stránka

Skalní nekropole (pohřebiště)

Pantalica, Itálie, Sicílie

Skalní nekropole Pantalica, Sicílie

Nekropole (pohřebiště), je místo, kam byli již od prehistorických dob pietně pohřbíváni nebožtíci, a které je v současné době skutečný ráj archeologů. Výraz pochází z řečtiny a znamená Město mrtvých.

Soutěska Pantalica (viz obrázek) se nalézá na JV Sicílie, v pustém pohoří Monti Iblei, cca 40 km západně od Syrakus, mezi městy Ferla a Sortino. Protéká jí křišťálově čistá (a osvěživě studená) říčka Anapo.


Od 13. do 10. (až 7.) stol. př. n. l. zde bylo, v blízkosti antického kamenolomu, postupně původními obyvateli Siculy (cca doba bronzová) vyhloubeno do vápencových skal více než 5 000 skalních hrobů.

Jejich význam je pro sledování vývoje civilizace v oblasti Středomoří v průběhu více než 3 000 let natolik jedinečný, že od roku 2005 se staly součástí seznamu světového dědictví UNESCO. S největší pravděpodobností právě Sikelové (Sikulové) dali Sicílii její současný název.

Hrobky jsou osamocené, v menších či větších skupinách, případně zabírají celá průčelí skal, většinou na velmi nepřístupných místech. Čtvercové vchody byly původně uzavřeny plochými kamennými deskami.

Místo zřejmě bylo obýváno opravdu početnou skupinou původních obyvatel, protože v některých hrobkách se našlo i více koster, některé "jeskyně" dokonce nesou stopy osídlení...


Cerveteri, Banditaccia a Tarquinia, Itálie


Cerveteri a Tarquinia, to jsou další známé italské nekropole, a to starověkých Etrusků. Najdete je v oblasti města Lazio, cca 55 km severně od Říma. Ty dávají možnost poznat různé typy jejich pohřebních praktik od 9. do 1. stol. př. n. l., svědčících o vysoké úrovni této civilizace. Od r. 2004 se jistě také zaslouženě staly součástí seznamu světového dědictví UNESCO.

Monumentální hrobky vysekané ve skále, mnohé vyzdobené nástěnnými malbami vynikající kvality, občas i sochařskou výzdobou. Nekropole Banditaccia má půdorys města s ulicemi a náměstími, s různými typy hrobek, včetně hrobek ve tvaru domů...

Více detailů viz: Etruské pohřebiště v Caere - "Město mrtvých"

Nekropole Tarquinia, známá i pod označením Monterozzi, to je zase kolem šesti tisíc hrobů z kamene. Pozoruhodných je 200 malovaných hrobek, z nichž nejstarší pochází ze 7. století př. n. l.


Gebel el Silsila, Egypt


Severně od Asuánu odkryli archeologové na březích Nilu více než 40 hrobek, včetně jedné malé svatyně, se dvěma místnostmi a vchodem ozdobeným slunečním diskem s křídly. Hrobky, na rozdíl od jiných egyptských, nemají žádnou výzdobu, takže se nedá zjistit, kdo konkrétně zde byl pohřben.

Hrobky však jsou natolik propracované, že se muselo jednat o vysoce postavené jedince. Svědčí o tom i zbytky maleb na rakvích, různé korálky, amulety a dokonce i pečetní prsten s posvátným skarabeem a s kartuší faraona Thutmose III.

Zdroj + více informací: extrastory.cz


Externí odkazy:

Zdroje: Adrialand.com + mujpruvodce.cz  > Home page > Hrobky, nekropole, mohyly, krypty ....... Začátek stránky


Informace

Nabídka služeb

Přírodověda

Doporučené odkazy

Mrkající myška

Relax a zábava

Výměna odkazů


zc.latroppiv@atsop  

 Napsat


Copyright © Pravidla použití fotografií a textů.