GEOstezka = zajímavosti a zvláštnosti o "kamenech"

Pro každého něco

Sponzor GEOstezky: Najde se sponzor?    Patron GEOstezky: Najde se patron?

GEOstezka = kámen, kamení, minerály, zajímavosti a zvláštnosti, stavby, výrobky, ezoterika, tajuplná a mystická místa, magické kameny, záhady apod.

Základní informace o GEOstezce  ♥  Fotografická soutěž


  > Home page > Kameny > Aktuální stránka

Gagát

Gagát

Výraz gagát je dle názoru starověkých přírodopisců odvozen snad dle města Gages v Lykii na jz. Malé Asie, odkud ho Římané získávali, nebo možná i podle řeky Gagátés...


Pokud si přečtěte, co píše wikipedie o jantaru, tak tam uvedené informace by možná mohly přinést určitou nejasnost, až nepřesnost, protože se tam uvádí, že odrůdou jantaru prý je i černý jantar z Rumunska.

Jantar, pocházející z močálovitých oblastí, může být skoro černý, to by tedy mohlo "sedět". Dříve se však "černý jantar" nesprávně říkalo rovněž nejkvalitnější odrůdě černého uhlí (antracitu), což je právě gagát. Nazýván ale bývá také [jet (angl., čti džet), jai, jyet, jaiet, jayet, či gayet (fr.), gagates (lat.), akštýn, gakštýn nebo snad i kanell]...

Gagát je amorfní (beztvarý), má lasturnatý lom. Vytváří hlízy různé velikosti, nikdy ale ne vrstvy. Dá se říci, že se jedná o zuhelnatělé zbytky větví a stromů, rozložených ne rašelinotvorným procesem, nýbrž hnitím. Snadno hoří (jako jantar, je mu podobný také svojí lehkostí (nízkou měrnou hmotností).

Gagát si můžete zařadit mezi tzv. fosilní palivo, představu Vám možná trošku usnadní následující přehled: Rašelina > gagát > lignit (nejméně karbonizované hnědé uhlí) > hnědé uhlí > černé uhlí > antracit (to je nejkvalitnější uhlí). Uvádí se, že gagát patří mezi tzv. mineraloidy, jinak též organoidy zvané, ale i to, že jde o "organický materiál".

Takže, asi tak... Ještě přesněji se věci mají následovně: gagát prý "Je prvotní formou uhlí (lignit), která ještě neztratila strukturu dřeva. Ta je stále vidět pod mikroskopem při zvětšení 120 × nebo větším." To se píše zde: www.naturaliter.cz

Zde se také píše, že "Gagát byl prokazatelně používán pro estetické účely už od neolitu. Mezi nejstarší a nejznámější nálezy patří řezba vážky z Německa, z doby 10 000 př. n. l.". To je moc dávno, užitečnější bude informace, že "Velmi populární byl gagát v Anglii od 3. století za doby Římského impéria. Používal se do prstenů, broží, sponek, amuletů i náhrdelníků. Mnoho exponátů z této doby je vystaveno v Yorkshirském muzeu. Po úpadku římské říše upadl v zapomnění i gagát a používal se poměrně sporadicky, až do 19. století

Gagátové šperky byly v "Anglii" oblíbené, zejména když nastala tzv. Viktoriánská doba (v době vlády královny Viktorie od r. 1837 do r. 1901, obecně chápané jako doba rozvoje průmyslu i vzdělání), coby křížky a náboženské, nebo smuteční šperky, pak jeho obliba dosti kolísá. Co si také je potřeba představit pod pojmem "doba viktoriánská" a co není moc známo? Dole najdete odkaz.

Jinak se z něho vyrábějí i drobné upomínkové předměty, cigaretové špičky, kameje, sošky, korálky apod. Vzhledem k jeho malé tvrdosti je jeho opracování velice snadné, ale riziková je jeho křehkost, kdy jeden neopatrný nesprávný pohyb může zhatit celý výsledek.

Stejně tak, jako u jantaru, je také použití gagátu nutno omezit na nošení šperků v takové podobě a na takovém místě, kde nehrozí žádné větší mechanické namáhání, nebo jejich otěr. Počáteční lesk pak rychle ztrácí na "estetičnu".

Hlavním evropským nalezištěm je v Anglii hrabství Yorkshire, okolí Hawsker a zátoka Robin Hood u Whitby. Doluje se štolami, raženými přímo z pobřeží, do pobřežních útesů jurského stáří, ale nalézá se také přímo na pobřeží. Tradice dolování zde je velmi stará, doložitelná je již cca 1 500 let př. n. l., vrcholem těžby byla 2. pol. 19. století.

Jako levnější náhražka gagátu se používal tzv. kenel, jinak zvaný také svíčkové uhlí, protože po zapálení hoří čadivě, jako nekvalitní svíčka (angl. "candle" = svíčka). Jde o celistvé, jemnozrnné uhlí např. ze Skotska, z Pennsylvánie v USA či Vietnamu, které ohsahuje hodně spor (např. plísní), případně i pylových zrn.

Švartna je usazená málo zpevněná jílovitá hornina tmavé barvy, podobná lignitu. Bývá také označována jako gagát, či sapropelit. Hojně se objevuje v mladší době železné, kdy se z ní zhotovovaly hlavně tzv. „černé náramky“.

Zdroj: Wikipedie

Pro zvídavé (externí odkaz): Co vše si představit pod pojmem "doba viktoriánská"  > Home page > Kameny > Aktuální stránka > Nahoru


Informace

Nabídka služeb

Přírodověda

Doporučené odkazy

Relax a zábava

Výměna odkazů


zc.latroppiv@atsop  

 Napsat


Copyright © Pravidla použití fotografií a textů.