GEOstezka = zajímavosti a zvláštnosti o "kamenech"

Pro každého něco

Sponzor GEOstezky: Najde se sponzor?    Patron GEOstezky: Najde se patron?

GEOstezka = kámen, kamení, minerály, zajímavosti a zvláštnosti, stavby, výrobky, ezoterika, tajuplná a mystická místa, magické kameny, záhady apod.

Základní informace o GEOstezce  ♥  Fotografická soutěž


  > Home page > Kuličky, koule, hlizy, konkrece > Aktuální stránka

Hlízy (nodule) - rohovec a pazourek

Pazourek, Dánsko - dvě pazourkové hlízy (nodule)

V hornině, zvané křída, se často nalézají různě velké zaoblené hlízy (nodule), které někdy mívají světlou "slupku", jindy zase malé miskovité prohlubně.

Jde o rohovec, případně pazourek. Na obrázku vpravo jsou dva pazourky z Dánska.


Rohovec je sedimentární hornina, většinou vznikající na mořském dně, ale vzhledem k tomu, že vlastně jde o kryptokrystalickou (skrytě krystalickou) formu oxidu křemičitého, mohl by se dát považovat i za odrůdu minerálu křemene (jeho odrůdy chalcedonu).

Pazourek je minerál, přesněji skrytě krystalická forma křemene (jeho krystalky jsou tak malé, že vypadá jako celistvý), odrůdy zvané chalcedon. Z předchozího odstavce je ale patrné, že klidně může být uváděn i jako druh rohovce.

Pazourek, Maroko - dva pazourkové hroty z doby kamenné

Pro svůj charakteristický lasturnatý lom tvořil v tzv. době kamenné nejvíce užívaný přírodní materiál pro výrobu kamenných nástrojů. Tyto dva hroty na obrázku jsou z Maroka. Často se na tento účel používal také obsidián

Ostrost vzniklých úlomků, ze kterých si pračlověk vyráběl své první primitivní nástroje a zbraně, prý jsou ostřejší, než chirurgický skalpel.


Pazourek, anglicky flint, se ovšem zapsal do dějin také jako součást zbraní v 16. století, kdy Španělští vojáci zjistlili, že v "křesadlových puškách" je místo křesání pyritu mnohem lepší používat pazourek, který déle vydrží a dává lepší jiskru a k výrazu flinta pak byl již jen krůček.

Pistole s pazourkovým kolečkovým a křesadlovým zámkem se používaly až do první pol. 19. století, přičemž lámání pazourku stále patřilo k váženým a ctěným řemeslům.

Pazourek se lámal do nízkých "pyramidek", čtvercového průřezu, s ostřím na přední straně, které se v čelistech kohoutku pistole či "flinty" upínaly do kousku kůže, aby při utažení nepraskly.

Takové křesadlo ale vydrželo být funkční jen pár desítek výstřelů a pak se muselo vyměnit za jiné. Než ale spousta slov, raději dva snímky z výstavy na Mladoboleslavském hradě:

Pazourek nalámaný pro použití v křesadlové pušce

Zde dole je část křesadlové pušky z Balkánu, kde se ty pazourky v nějaké bitvě uplatnily.

Pazourek nalámaný pro použití v křesadlové pušce

Oba jmenované útvary lze sbírat, erozí z křídy uvolněné, pod útesy na mořském břehu. Pro ctitele fosílií (zkamenělin) na závěr uvedu, že v některých takových "peckách" se dají najít dobře zachované zkameněliny.  > Home page > Kuličky, koule, hlízy, konkrece > Začátek stránky


Informace

Nabídka služeb

Přírodověda

Doporučené odkazy

Mrkající myška

Relax a zábava

Výměna odkazů


zc.latroppiv@atsop  

 Napsat


Copyright © Pravidla použití fotografií a textů.