GEOstezka = zajímavosti a zvláštnosti o "kamenech"

Pro každého něco

Sponzor GEOstezky: Najde se sponzor?    Patron GEOstezky: Najde se patron?

GEOstezka = kámen, kamení, minerály, zajímavosti a zvláštnosti, stavby, výrobky, ezoterika, tajuplná a mystická místa, magické kameny, záhady apod.

Základní informace o GEOstezce  ♥  Fotografická soutěž


  > Home page > Magično > Aktuální stránka

Kámen osudu, Skotsko
(Stone of Destiny, Stone of Scone, Coronation stone)

Mystický Kámen osudu, Skotsko (Stone of Destiny, Stone of Scone, Coronation stone)

Začnu od Adama... Mezi první, archeologicky ověřené obyvatele dnešního Skotska, patřili od cca r. 500 př. n. l. Piktové. Do lidských dějin se dostalo zejména jejich "oghamové písmo" (zvané též ogamové písmo, neboli ogam), jinak také řečeno keltské stromové písmo) a také pár legend, což nás ale nyní nebude zajímat, pro nás budou mnohem zajímavější až jejich následovníci, bojovní Skoti.


První zmínky o nich nám zanechali latinští dějepisci, takže třeba víme, že v r. 360 tak Římané obecně označovali loupeživé kmeny, obývající území Irska. Z roku 367 n.l. pak pochází záznam o společných nájezdech barbarských kmenů, sídlících na území za Hadriánovým valem (načež mezi nimi byli právě i Skotové a Piktové), na římské provincie. Přepadnen a vypleněn prý byl dokonce i římský Londýn.

Samotný vznik jména Skot je obalen tajemstvím, takže jde stále jen o směs historických faktů a legend, ale jak už to tak bývá, zase v tom prý byla ženská . Začnu těmi fakty. V malém království na jednom z ostrovů (dnešní provincie Ulster, hrabství Antrim a Down), žil člen místní panovnické dynastie, chlapec jménem Fergus Mór mac Eirc.

I stalo se, že kolem r. 500 n.l., společně se svými bratry, usedl do člunu, přeplavili se přes moře, oddělujícíIrsko od Skotska a na jihozápadě Skotska (dnešní území hrabství Kintyre) založili království Dalriada. A zde údajně končí ta ověřená část historie a začíná ta fakty nepodložená legenda.

Pramátí rodu Ferguse Mór mac Eirca, jménem Scota, prý totiž byla dcera egyptského faraona, která se za Ferguse provdala a odjela za ním do Irska. Jako ůsvatební dar", spolu s dalšími věcmi, si do Irska přivezla také velký mystický kámen, dnes označovaný jako "Kámen osudu" (Stone of Destiny).

Mystický Kámen osudu, Skotsko (Stone of Destiny, Stone of Scone, Coronation stone)

Podle pověsti na něm spal biblický Jákob právě v tu chvílí, kdy spatřil stoupat anděly do nebe. Fergus, coby právoplatný dědic tohoto kamene, ho s sebou proto převezl do svého nového království Dalriada, načež jeho obyvatele, na počest pramáti jejich rodu, nazval Skoty. My se dále však budeme zajímat pouze o "kámen Osudu", ne o Skoty.

Skoti kámen umístili v opatství Scone a záhy, vzhledem k jeho biblickému původu, došli k závěru, že by nejlepší bylo, když by na vrcholu kopce Moot Hill (poblíž opatství Scone), sedíce na tomto kameni, byli korunováni všichni jejich králové. A tak bylo toto místo pasováno na korunovační místo všech skotských králů, což trvalo nepřetržitě až do konce 13. století.

Ejhle tuť, co však se nestalo! Ěéé, teda vlastně, stalo...

Kámen osudu, Stone of Destiny, Skotsko

V roce 1296 jim anglický král Eduard I. tuto relikvii ukradl (no fuj) a odvezl si ji do Westminsterského opatství, kde ji pak v roce 1301 nechal zakomponovat do korunovačního trůnu anglických králů, jehož výroba byla právě dokončena.

Praktický výsledek byl ten, že dalších skoro 700 let na "Kameni osudu", pro změnu (osudu), zase byli korunováni všichni panovníci angličtí...


Je celkem pochopitelné, že to vše asi doprovázela jistá vzájemná nevraživost, možná i diplomatické tahanice, protože až 15. listopadu 1996 byl "Kámen osudu" slavnostně, za doprovodu vojenské gardy, vrácen zpět do Skotska a hned vzápětí, 30. listopadu (na den sv. Ondřeje - patrona Skotska), pak byl s veškerými poctami uložen na hradě v Edinburghu, kde spočinul po boku skotských korunovačních klenotů.

Je ale nutno dodat, že zcela klidní prý nyní nemohou být ani současní Skotové, protože panuje názor, že ten kámen, co nyní leží v klenotnici edinburghského hradu, není pravým "Kamenem osudu", ale pouze jeho kopie.

Povídá se totiž, že když mniši v opatství Scone byli varováni, že se blíží anglická armáda, vyměnili originál kamene za jeho předem připravenou kopii, takže celkem bez velkých cavyků ten kámen Angličanům předali a ten pravý pak prý odvezli a ukryli na bezpečné místo. Je to fakt, nebo fikce? Hádejte...

Pravdou prý ale zůstává to, že když potom Eduard III. (vnuk toho krále, který ten kámen ukradl), uzavřel r. 1328 se Skoty mír a nabídl jim, že jim "kámen osudu" vrátí, tak Skoti to údajně odmítli. No a to už zavání buď parádní "kachnou", nebo opravdu těžko říci, co si o tom myslet.

A aby těch záhad bylo ještě více, tak o Vánocích r. 1950 "kámen Osudu" prý zase šlohla, přímo z Westminsterského opatství, skupina čtyř studentů, skotských nacionalistů. Po čtyřech měsících, když byl kámen nalezen v opatství Arbroath a vrácen zpět, tak se začalo šuškat, že čtyři měsíce jsou tak akorát doba na to, aby zruční řemeslníci mohli vytvořit jeho přesnou kopii...

Tak, babo raď, co je a co není pravda... Ono v tom Skotsku to mají taky docela "blbý" a ještě jsou všem pro legraci z toho, jak jsou šetrní... No bóóóže, my prý zase hrozně krademe . Zda jsou obojí tvrzení pravdivá, či ne, to neumím posoudit. Co ale vím zcela určitě, je to, že ta jejich zasmušilá krajina je fakticky moc tajuplně mysticko nádherná, i když na moje klouby tak trošku sychravá...


Externí odkazy:

Zdroj textu: www.caledonia.webpark.cz

Zdroj obou fotografií: www.philipcoppens.com


  > Home page > Magično > Začátek stránky


Informace

Nabídka služeb

Přírodověda

Doporučené odkazy

Mrkající myška

Relax a zábava

Výměna odkazů


zc.latroppiv@atsop  

 Napsat


Copyright © Pravidla použití fotografií a textů.