GEOstezka = zajímavosti a zvláštnosti o "kamenech"

Pro každého něco

Sponzor GEOstezky: Najde se sponzor?    Patron GEOstezky: Najde se patron?

GEOstezka = kámen, kamení, minerály, zajímavosti a zvláštnosti, stavby, výrobky, ezoterika, tajuplná a mystická místa, magické kameny, záhady apod.

Základní informace o GEOstezce  ♥  Fotografická soutěž


  > Home page > Megality, menhiry, dolmeny, kromlechy > Aktuální stránka

Megality, megalitické stavby - přehled

Menhiry a la geomantie

Základ pojmu megalit je odvozen z řeckého mega = velký a lithos = kámen. Tím se "doba megalitická" odlišuje od předchozího období, kdy se kámen používal jen jako "malý", tedy jako ruční nástroj, typu škrabka, pěstní klín apod. Tak to alespoň chápu já.


Existují dva základní typy "megalitů":

  • megality - samostatné velké, neopracované, nebo jen hrubě opracované kameny, zvané menhiry, či vytvářející např. kruhy, tzv. kromlechy, či linie, tzv. kamenné řady (aligments), ale stále tvořené pouze volně stojícími kameny.
  • megalitické (vázané) stavby, z různě na sebe naskládaných, velkých kamenů (dolmeny, trility, komorové stavby).

První megalitické stavby se datují cca od r. 4 600 př. n. l. (v západní a střední Evropě), současně s nimi vzniklo společenství, které se nazývá megalitická kultura. Takové stavby jsou ale po celém světě, v různých dobách vzniklé a pro různé účely určené.

Kdo začal první, od koho co převzal, či okopíroval, odkud kam se co dostalo, těžko říci. Historikové a vědci v tom všem stále jasno nemají, tudíž jinde se třeba můžete dočíst i ledacos jiného. Věřte klidně mně, a když to bude špatně, tak většinou se stejně prdlajs stane .

Jasné je jedno: každý to vidí jinak, a pokud bych do toho eventuálně ještě zamotal jejich energetické působení, či vztah k astronomickým a astrologickým aspektům apod., tak se nedobereme už vůbec ničeho.

Megality, megalitické stavby - úvod

Jednoho dne u lidí vyvstala potřeba budovat stavby z velkých kamenů... Dobrá, ale proč? Kamenné obydlí, to je jasné, ale menhir, nebo dolmen, či kromlech, někde na louce za osadou, to už musel být opravdu pádný důvod k takové vysilující činnosti v době, kdy shánění a náročný lov potravy zabíraly mužům celý den. Nebo, že by... ?

Svatyně, oltáře, obětní místa, to by vysvětlovalo také dost, protože původ mnoha přírodních jevů si lidé stále ještě neuměli vysvětlit. Astronomická pozorování z této doby jsou již dokázána, tak i k tomu mohly podobné stavby skutečně sloužit... A co jejich význam energetický? Menhiry léčivé, ochranné, posilující, umožňující kontakt na dálku...

Proč ne, to vše je celkem logické, jenomže stále tam je to "ale" - ale kde se pak v genech chlapů vzala ta lenost a nechuť něco dělat současná ? Nebo, je možné, že by je fakt stavěly ženský? Víte co? Raději popojedeme, někdy se mi ta moje bujná fantazie vymkne kontrole . .

Při čtení některých textů můžete narazit na megalitický yard - tuto jednotku používají někteří archeologové (i "archeologové") při porovnávání velikostí megalitických staveb v celosvětovém měřítku, přičemž v metrické soustavě to prý odpovídá délce cca 83 cm.

Menhir

Menhiry jsou (většinou) podlouhlé kameny, v přírodním stavu, nebo jen nahrubo opracované, zapuštěné (většinou) jedním koncem do země, pokud zemská přitažlivost, nebo chuligáni, nerozhodnou jinak... Stojí osamoceně, ve skupinkách, případně v kruzích, nebo řadách (aligments). Wikipedie např. staví mezi pojmem megalit a menhir rovnítko.

Materiálem pro menhiry byly různé druhy hornin, často ze vzdálených míst přivezených. Menhir znamená v bretonštině „dlouhý kámen“, v keltštině prý zase znamená men = kámen a hir = dlouhý... Takže to samé. Dole na fotce je menhir a kus dál další, nebo ty dva tvoří "přímku"? Co já vím...

Dva menhiry

Některé menhiry jsou asi považovány za nebezpečné člověku, proto se kolem nich staví ohrádky... Jistota je jistota... Nebo to je opačně?

Menhir ohrazený

Spodní obrázek ukazuje, že menhiry mohou být i "kameny" docela střapaté, které toho možná mají "za sebou" docela hodně a dovedly by vyprávět...

Menhir střapatý

Kromlech

Kromlech, to je kruh ze vztyčených menhirů, stojící na rovině, který není obklopený ani valem, ani příkopem. Průměr kruhu obvykle nepřesahuje 20 metrů, nejčastěji jsou k vidění ve Skotsku a na ostrovech severně od Skotska.

S kruhy bývá často dáván do souvislosti i tanec, a to nejen lidí, ale také elfů, skřítků a dalších přírodních bytostí. Uzavřenost kruhu je v magii všeobecně používané a uznávané pravidlo, pojem "magický kruh" je všeobecně známý.

Jako příklad mohu uvést např. kromlech Ring of Brodgar na Orknejských ostrovech, který ovšem podle mého ten uváděný obvyklý průměr 20 metrů nějak dost přesahoval. Fotil jsem proto jen části kruhu, celý by se na snímek nevešel, nebo by byl příliš malý.

Kromlech Brodgar, Orknejské ostrovy

Je tohle dole pouze část kromlechu, nebo tři menhiry? Co já vím... Jejda, vždyť já o "megalitech" nevím skoro nic. Napište mi, prosím, něco zajímavého, co sem nudu moci dát i pro ostatní, já nechci být "chytřejší" než zbytek národa, to pak plodí pouze závist...

Tři menhiry

Henge

Henge má stejný tvar jako kromlech, je ale na vnější straně obklopen valem, případně i nějakým příkopem, které protíná jeden, nebo více průchodů (obvykle 4) a může ještě mít i nějaké další "fajnovosti".

Stonehenge, Velká Británie


Zde snad každému vyvstane na mysli kamenný kruh Stonehenge ve Velké Británii, který prý byl budován ve třech etapách, s celkovou dobou stavby přes 1 000 let. Smekám před těmi našimi prapředky... My stavěli zahradní domek rok a měli jsme toho už i tak "po krk".

Ještě starší a mnohem rozměrnější než tento "henge" je ale kamenný kruh v Avebury, jen pár kilometrů odsud na sever. Má průměr 338 metrů, uvnitř největšího kruhu jsou další dva menší kruhy, o průměrech 110 a 90 metrů. Britské megalitické stavby někdy zdobí také jednoduché obrázky, typu dýka, sekera, občas i obrysy postav.

Kresba na megalitické stavbě, Irsko

Ještě starší, než jsou kruhy britské, jsou kamenné kruhy v západním Irsku, známé především svojí výzdobou: kruhy, spirály, čáry, vlnovky, ale také kosočtverce a pod.

Najdete je na stěnách hrobek (nejznámější je asi ta v Newgrange), zdobící často celý povrch kamenů, jako na obrázku vpravo. Podobnou, ne-li stejnou výzdobu, však mají také hrobky v Bretani.


Francouzské, přesněji bretaňské megalitické stavby nám Čechům jsou geograficky blíže, a tak předpokládám, že jsou českými turisty také více navštěvované, proto o nich nic moc psát nebudu, jen např. lehce připomenu světoznámou lokalitu Carnac.

Dolmen

Dolmeny jsou již maličko složitější megalitické stavby, skládají se z několika stojících menhirů, přes které je položen plochý kámen (nebo více), pod kterým vzniká jakoby "komůrka". Mohou to např. být všelijaké kamenné stoly, přístřešky, umělé jeskyně, mohly sloužit i jako svatyně a obětiště, ale nejčastěji to jsou různé hroby (např. skříňkový, chodbový apod.).

Název bývá odvozován z galského dol = stůl, men = kámen. Ta rafinovaná stavba dole je dolmen Poulabrone z oblasti Burren v Irsku, který prý kdysi býval významnou portálovou hrobkou, postavenou cca 4 tisíce let před n.l.

Megalitická hrobka, Burren, Irsko

Trilit

Jako Trilit jsou označovány dva menhiry, které jsou překlenuty podlouhlým plochým kamenem, který se odborně nazývá překlad a který vlastně tvoří jakousu "slavobránu".

Někdy také bývá zmiňován dilit, který vyjadřuje speciální stavbu, představující písmeno T (jeden svislý menhir a na něm přesně vyváženě položený jeden vodorovný "placák").

Jen mi není jasné, když si na ten jeden konec pečlivě vyváženého horního kamene dilitu sedne třeba ohromný "vorel", jestli se nezhroutí na zem .

Vizir

Pojmenováním vizir byla obdařena speciální megalitická stavba, sloužící nejspíše jako „zaměřovač“ pro určování rovnodenností, poloh hvězd, Měsíce nebo Slunce. Podle mého by jeden takový "přístroj" mohl být na následujícím snímku. Nebo to je obětní oltář?

Co by se s ním ale konkrétně zaměřovalo, to se mne neptejte, na to je názorů spousta, já, když jsem se skrze něj pátravě zadíval do dáli, tak jsem jen viděl, že ostatní už jsou dost daleko a že jsem, jako obvykle, poslední, anžto mi fotografování zabírá vždy spoustu času, protože např. chlapa v červené pláštěnce na každé fotce zkrátka mít nemusím.

Menhir - oltář

Mohyla

Mohyla Maes Howe na Orknejských ostrovech u Skotska

Mezi megalitické stavby patří také hroby, případně mohyly (též tumulus, či kurhan zvané). Všeliké "hroby" a "mohyly" ale existují také z dob jiných, takže, kdo chce být v obraze zcela, podívejte se raději také zde: Hrobky, nekropole, mohyly.

Nejsem odborník a poznat jednoznačně megalitickou stavbu neumím (pokud to na ní přímo nepíše).


Mohyly jsou uměle navršený "kopeček" z kamení, nebo hlíny (nebo obojího), většinou jen nad jedním, ale občas také nad více hroby. Na snímku je mohyla Maes Howe, nalézající se na Orknejských ostrovech u Skotska.

Na fotce je vchod, kudy kráčely dějiny, ale i já. Mohylu prý vykradli Vikingové, kteří tudy odnesli vše cenné (ale zase uvnitř nechali nápisy v runovém písmu, které představují nejrozsáhlejší sbírku tesaných vikingských runových nápisů na světě), já si tímto vhodem zase odnesl fotografii tohoto písma...

Odborníci se domnívají, že mohyla byla postavena cca 2 500 let př. n.l. Ono to není vidět, ale byla navršena na skalnatém pahorku a prý představuje jednu z nejkrásnějších pravěkých památek Skotska a Orknejských ostrovů, i když není "nej" velikostí.

Tvoří kužel, jen cca 7 m vysoký, o průměru 35 m. Chodba, dlouhá 11 m, vede do vnitřní pravoúhlé komory, vysoké 4,6 m, situované hluboko uvnitř mohyly. Jednu její stěnu "zdobí" vchod, v těch dalších třech stěnách pak jsou, cca metr nad zemí, čtvercové otvory, vedoucí do malých "komůrek", ve kterých asi byly kdysi uloženy lidské ostatky.

Kamené kvádry, "nasucho" (bez malty), jen volně na sebe kladené, pasují tak dobře, že mezi ně ještě dnes nelze vsunout ani čepel nože. Dovoluji si však poznamenat, že místo nože si dovnitř raději vezměte baterku, ta Vám bude užitečnější.

Průvodce totiž svojí baterkou na něco posvítí, okomentuje to, načež záhy popojde se protlačí dále a svítí na něco jiného, ale na tu prvně posvícenou věc se ještě "musí" podívat třeba 20 lidí, pohyb kterých je na stejné úrovni, jako když se má dvacet lidí potmě tlačit prostorem, odpovídajícímu skromnému interiéru megalitické mohyly, 7 metrů vysoké.

Nedaleko od této mohyly je kromlech Ring of Brodgar (viz fotka o něco výše) a menhir Stones of Stenness.

eldar.cz

blog.cz

Další informace viz www.kpufo.cz  > Home page > Megality, menhiry, dolmeny, kromlechy > Aktuální stránka > Nahoru


Informace

Nabídka služeb

Přírodověda

Doporučené odkazy

Relax a zábava

Výměna odkazů


zc.latroppiv@atsop  

 Napsat


Copyright © Pravidla použití fotografií a textů.