GEOstezka = zajímavosti a zvláštnosti o "kamenech"

Pro každého něco

Sponzor GEOstezky: Najde se sponzor?    Patron GEOstezky: Najde se patron?

GEOstezka = kámen, kamení, minerály, zajímavosti a zvláštnosti, stavby, výrobky, ezoterika, tajuplná a mystická místa, magické kameny, záhady apod.

Základní informace o GEOstezce  ♥  Fotografická soutěž


  > Home page > Mineralogie > Aktuální stránka

Vyřezávání, rytí (glyptika), gemy, kameje, intaglie...

Vyřezávání

Vyřezávaný mnich z tzv. mýdlového kamene

Vyřezávání je takový způsob úpravy minerálů a kamenů, výsledkem kterého je trojrozměrný výrobek. Pro tuto činnost jsou vhodné zejména minerály a kameny, které nemají moc velkou tvrdost, ale dají se vyřezávat také předměty třeba z křemene, který má 7. stupeň tvrdosti podle Mohse, viz např. magické "křišťálové lebky".


Ideální pro vyřezávání jsou např. fluorit, serpentin, malachit, mastek, ale často také i tzv. mýdlový kámen.

Rytí

Existuje výraz glyptika (z řec. glyfein, rýt, dlabat), což je umělecké rytí (ale i řezání či plastické vybrušování, tzv. šlégrování) do (nejen) drahých kamenů, kovů, skla a nověji i do plastických hmot, praktikované již od starověku. U nás v Čechách v tomto umění vynikl zejména Josef Drahoňovský, případně jeho žák, mineralogům známý Karel Tuček (tvorba kamejí) a další...

Princip glyptiky je v tom, že z ryteckého strojku vykukuje rotující hřídelka, na kterou se dají nasazovat různé brusné kotoučky, ostré jehlany a kuličky (podle charakteru zamýšlené práce) a k nim Mistr glyptik ručně přikládá destičku kamene...

Převelice jemnými pohyby prstů potom přenáší svoji představu do kamene, více méně naslepo, protože co otáčející se brusný kotouček vlastně do kamene právě ryje, jak rytí pokračuje, to přes ten kámen právě není vidět... Jediný nesprávný pohyb znamená zmar veškeré předcházející práce... Před tímto uměním opravdu smekám.

Kámen s nějakou plastickou rytinou se obecně nazývá Gema. "Gemma", to byla nejjasnější hvězda souhvězdí Severní koruny, ale také latinský výraz pro drahokam.

V závislosti na technologickém postupu potom vznikne buď kamej (hlavní motiv, nejčastěji profil lidské tváře, zůstane vystouplý a pozadí za ním je zahloubeno, nebo intaglie (hlavní motiv je naopak vyhlouben a pozadí zůstává v původním horizontu, což se s velkým úspěchem používalo do pečetních prstenů, zejména ve starověkém Řecku a Římě) - někdy se jim ale také říká gemy.

Kamejová řezba s oblibou využívala vrstevnatost zpracovávané suroviny, nejčastěji např. různobarevného achátu, černobílého onyxu, červenobílého sardonyxu apod., kdy část vrchní světlé vrstvy, tvořící pozadí, se odborousila a objevila se barva tmavá, kontrastující se světlou kresbou v popředí. Oblíbené byly portrétní kameje.

Pro intagliové řezby se používal třeba masově červený karneol, nebo také některé průhledné barevné odrůdy křemene. Neprůhledné kameny sloužily spíše jako surovina pro osobní pečetidla, průhledné kameny, nebo čirý křišťál, sloužily hlavně jako ozdoba. Nejčastější byly portrétní intaglie panovníků, vojevůdců apod.

Gema - dočkejte času, jako husa klasu. Ještě ji nemám, no bóže...Zdroj, více info a mnoho obrázků: www.artglyptika.cz

Zdroj, více info a obrázky z iluminovaných rukopisů: www.manuscriptorium.com

Výstřižek neznámého data a původu (cca socialismus, 20. století), str. 495
>>> článek "Pohled do dějepisu broušení drahokamů", Prof. RNDr. Jan Kašpar, DrSc.

  > Home page > Mineralogie > Začátek stránky


Informace

Nabídka služeb

Přírodověda

Doporučené odkazy

Mrkající myška

Relax a zábava

Výměna odkazů


zc.latroppiv@atsop  

 Napsat


Copyright © Pravidla použití fotografií a textů.