GEOstezka = zajímavosti a zvláštnosti o "kamenech"

Pro každého něco

Sponzor GEOstezky: Najde se sponzor?    Patron GEOstezky: Najde se patron?

GEOstezka = kámen, kamení, minerály, zajímavosti a zvláštnosti, stavby, výrobky, ezoterika, tajuplná a mystická místa, magické kameny, záhady apod.

Základní informace o GEOstezce  ♥  Fotografická soutěž


  > Home page > Tajemno a záhadno > Aktuální stránka

Tajemné kameny z Icy, Peru

Obrazec OPICE na planině Nazca v Peru

Autor malé fotky: Maria Reiche >>>

Město Ica disponuje letištěm, pro letecké výlety turistů nad obrazci planiny Nazca. Zde je třeba OPICE. No a co má být? Coby, jen naznačuji, že o tajemství a záhady v této oblasti není nouze.


Kameny Ica, Ica stones, Peru

Při jedné povodni prý vymlel dravý proud řeky Rio Ica z narušeného břehu spoustu zeminy, což s sebou přineslo mohutné sesuvy půdy, které následně obnažily něco, co lze nazvat přelomový archeologický nález posledních desetiletí.

Na světlo Boží se dostává spousta zvláštních kamenů, na kterých jsou zobrazeny jak jednoduché mapy neznámých krajů, tak speciální lékařské zákroky, ale i výjevy ze života zatím neznámé lidské kultury...

A také obrázek dinosaura společně s člověkem. Vzdálenost městečka Ica je od od hlavního peruánského města Limy jen cca 250 km, a tak nález samozřejmě udělal náležitý rozruch. Senzace? Nebo padělek?

Žili lidé ve stejné době, jako dinosauři, tedy před cca 65 miliony let? Teoreticky zbytečná otázka, když stáří lidí je odhadováno jen na cca 2,3 miliónu let. Odpověď na ni přitom zdaleka není až tak jednoduchá...

Pokud budeme věřit vědcům, je to tedy "blbost", pokud ale vezmeme v úvahu některé další skutečnosti, vyloučené to vůbec nemusí být. Existují věci mezi nebem a Zemí, na které lidstvo prostě zatím nemá jednoznačnou a uspokojivou odpověď.

Zvláštní na celém nálezu je to, že autory nalezených kamenů nelze přiřadit k žádným "tradičním" starým jihoamerickým civilizacím, což vzhledem k tomu, že právě v Peru se archeologie dá považovat za vědu propracovanou a dostatečně důvěryhodnou, je informace dosti závažná.

Jelikož docházelo a stále dochází k nálezům dalších kamenů, tak "vědecký materiál" je postupně rozsáhlejší a bohatší, přesto ale odborníci nejsou se svými poznatky a závěry o mnoho dál. A přitom konkrétně kameny z Icy dráždí vědce docela hodně, protože popírají evoluční princip britského přírodovědce Charlese Darwina. A to je co říci!

Však ona kryptozoologie vědcúm nedává spát dost často. Jde o vědu, která se zajímá o živočichy s nedostatečně, nebo vůbec podloženou existencí, takže např. tajemný chlupáč yeti, lochnesská Nessie a podobní tvorové se nemusejí o nedostatek zájmu bát. Otázka, co je utopie, fikce, nebo pravda, zůstane nesmrtelná.


Každý řidič věděl, že fungující registr motorových vozidel je utopie (ale "oficiální místa" hovořila o jeho bezvadné funkčnosti). Každý senior věděl, že S-karta je pitomost (ale "oficiální místa" ji stále vydávala za báječnou věc)... Je tedy celkem logické, že to, co tvrdí "oficiální věda", tedy někdy může mít zhruba stejně stabilní základy.

Nedejte se nikdy ovlivňovat tzv. "oficiálním" názorem a na vše si dělejte názor vlastní, i na sebe. Kdo na sebe nemá názor vlastní, ten potom snadno přijímá názory těch druhých, které jsou vždy takové, aby vyhovovaly jim...

Polovina vědců má důkazy, že máslo je zdravé a druhá zase má doloženo výzkumy, že zdravé není... Co si o takových výzkumech myslet? Tzv. "Vesmírná energie" podle vědců neexistuje, ale desetitisíce, možná statisíce lidí ji vnímá vlastním tělem. Tak ji vnímám také já osobně, takže vím na sto procent, že se vědci minimálně v tomto směru mýlí, nebo z nějakého důvodu její existenci záměrně tají, což ovšem těžko posoudím.


Tak, popojedem... K těm, koho kameny z Icy oslovily a kdo jejich bádání potom zasvětil celý svůj život, byl Dr. Javier Cabrera (1924-2001), který je sbíral a studoval desítky let. Jako malý chlapec prý obdržel jeden takový "kámen" k narozeninám a překvapen jeho váhou a zvláštní kresbou, začal se jim více věnovat po celý život.

V roce 1996 se vystudovaný lékař Dr. Javier Cabrera Darquea nakonec medicínskou dráhu rozhodl opustit a založil si ve městě Ica Museo de Piedras Grabadas, ve které se nalézá na padesát tisíc těchto zvláštních "kamenů", zdobených různorodými obrazci, vyrytými ve vnější okysličené vrstvě. Podle některých informací ale již není veřejnosti volně přístupná.

Jeho dcera (ředitelka Musea of the engraved Stones of Ica) Eugenia Cabreraová, prozradila, že když její otec provedl jejich analýzu, tak zjistil, že jde o zcela běžnou horninu andezit, fíglem ale bylo, že každý kámen měl povrch pokrytý nějakou zvláštní černou a hladkou vrstvou, která může být i důvodem jejich větší hmotnosti, než by měla vzhledem k jejich velikosti být.

Profesor Cabrera zastával názor, že tato tmavá vrstva mohla být původně měkká, plastická, což umožnilo na ni různé obrazce malovat a nějak ztvrdla až dodatečně. Ten povlak na kamenech vydržel až do současné doby, takže o nějaké jednoduché přírodní barvivo, které by se v té době dalo u takové civilizace očekávat, tedy jít nemohlo.

Mohlo by však jít, napadne snad každého, třeba o povlak limonitu, to je železná ruda a pokud je povlak tlustší, může se tím hmotnost kamene zvyšovat. Je ale divné, že by limonit nepoznal pan profesor, takže tudy asi cesta nepovede.

Kameny z Icy... Proč byly vytvořeny, za jakým účelem tehdy byla vyrobena a na jediném místě uložena taková studnice informací... Profesor Cabrera se domníval, že kameny z Icy jsou jakási speciální "kamenná knihovna", ve které každý kámen představuje jednu knihu, nebo stránku knihy, přičemž věci důležitější byly zobrazeny na kamenech větších (až o velikosti balvanů) a ty méně podstatné na kamenech menších.

Jaké výjevy lze na kamenech z Icy identifikovat? Jednoduché i složitější nákresy lidských postav,rostlin a zvířat, ale také různé abstraktní symboly. Lidské postavy mají pokrývky hlavy, ošacení, boty... Některé kameny představují různé lékařské zákroky, jako např. transfúzi krve, transplantaci orgánů, či porod císařským řezem...Jiné představují lidi, pozorující dalekohledy hvězdnou oblohu...

Fauna je představována v širokém záběru: jsou zde k vidění krávy, jeleni i žirafy, ale zároveň i s živočichy, podobným současným zkamenělinám trilobitů, vyhynulých ryb a dalších nám neznámých zvířat. A několik kamenů věrně zachycuje i postavy lidí, snažící se zabít tvory, podobné dinosaurům, případně, jak lidé těmto tvorům slouží jako potrava...

Právě obsah kreseb ale vygeneroval myšlenku, že jejich stáří proto odpovídá hodnotě nejméně 65 milionů let (kdy se obecně předpokládá, že dinosauři vyhynuli), a že v té době tedy museli existovat také lidé, kteří tyto scény na kamenech zachytili a tyto scény pak vkládají do úst odborníků názor, že se jedná o novodobé padělky, obdobné těm, které při svých výpravách do terénu nalézal profesor Beringer.

Paní Cabrerová postupem času závěry svého otce dále rozvinula a obohatila o nové informace: „Lidé, kteří kameny pomalovali, jejich prostřednictvím předávali nejenom prosté nákresy určitých předmětů, nebo výjevů, ale zaznamenali i jistý druh primitivního jazyka, založeného na kresbách."

Během svého výzkumu Dr. Cabrera dospěl k názoru, že třeba samotný list znamenal život, kdežto skupinky listí představovaly celé civilizace. Pokud jde např. o ty pokrývky hlav, které na kresbách lidé mají, tak profesor Cabrera předpokládal, že představují určitý symbol inteligence, což lze chápat třeba tak, že moudří lidé byli zobrazováni s pokrývkami hlavy.

Při této příležitosti, a to zcela bez jakýchkoliv skrytých významů, bych si dovolil ctěné návštěvníky tohoto webu informovat, že já, bez pokrývky hlavy, ven z baráku vycházím opravdu jen výjimečně...

Je samozřejmé, že jak tyto kameny získávaly na oblibě a zvyšovala se tak po nich poptávka třeba i u turistů, tak to vedlo k tomu, že se objevily také různé jejich plagiáty a následně i k tomu, že se tak snížila důvěryhodnost všech těchto kamenů jako takových. Pokud bereme v potaz, že těch kamenů již bylo celkem objeveno myslím přes 100 000 kusů, myslet si, že je někdo někde ve sklepě "padělá", to se mi zdá moc nepravděpodobné...

Nutno nechat na zvážení každého, do které kategorie si je tedy zařadí, pro rozhodvání Vám snad pomůže několik odkazů dole na stránce, případně...

Kameny Ica, Ica stones, Peru

... zcela záměrně je ponechána na závěr extra informace o kamenech z Icy: jasnovidní lidé dokonce ty ještěry na kamenech považují za šamanské totemy ze "čtvrté dimenze", umožňující probudit mimosmyslové, případně léčebné schopnosti, ostatně, jeden takový zářič je zde vpravo... (Foto: P. Chobot).

Poslední dva české linky tedy vedou na stránky P. Chobota, který se domnívá, že kameny jsou různě staré, nepocházejí tedy ze stejné doby, ale jen tam byly po celé generace shromažďovány několika klany šamanů. Považuje je za zářiče a "informační zásobníky", s poukázáním na to, že i v současné době stále spousta andských i amazonských šamanů pracuje s tzv. piedritos ("kameny síly"), které se velmi podobají kamenům z Icy.


Petr Chobot považuje některé z těchto kamenů za užitečné zářiče, schopné "probouzet" lidské čakry, a tím aktivovat u lidí schopnost mimosmyslového vnimani, komunikace s mimozemskými obyvateli, léčit ostatní i sebe... Inu, proč ne.

Na druhou stranu i varuje, že ve sbírce Dr. Cabrery jsou ale nejen zářiče pozitivní, ale i kameny negativní, které prý patřily klanům černých mágů "Brujos", takže ne každý takový kámen je pro účely experimentování vhodný.


Externí odkazy:

Zdroj informací (česky): Kameny z Icy

Další informace (česky): Ica kameny

Další informace (česky): Kryptozoologie - Kameny z Icy

Další informace (česky): Největší záhady - Kameny z Icy

Speciální informace (česky): Léčivá zóna v poušti Ica - možnost samoléčení

Fotogalerie k předešlému odkazu (česky): Energetické působení kamenů z Icy

Fotografie a další info (angl.): Museum of the engraved Stones of Ica


  > Home page > Tajemno a záhadno > Začátek stránky


Informace

Nabídka služeb

Přírodověda

Doporučené odkazy

Mrkající myška

Relax a zábava

Výměna odkazů


zc.latroppiv@atsop  

 Napsat


Copyright © Pravidla použití fotografií a textů.