GEOstezka = zajímavosti a zvláštnosti o "kamenech"

Pro každého něco

Sponzor GEOstezky: Najde se sponzor?    Patron GEOstezky: Najde se patron?

GEOstezka = kámen, kamení, minerály, zajímavosti a zvláštnosti, stavby, výrobky, ezoterika, tajuplná a mystická místa, magické kameny, záhady apod.

Základní informace o GEOstezce  ♥  Fotografická soutěž


  > Home page > Výrobky z kamene > Aktuální stránka

Kamenné nástroje a zbraně, doba kamenná


Obydlí pračlověka

Pro pořádek je potřeba si říci, že "doba kamenná" prý začala již cca 3 miliony let př. n. l. a trvala zhruba až do 4. tisíciletí př. n. l. (jak kde).

Jde o úsek dějin pravěku, ve kterém lidem stále více a více usnadňoval nelehký život kámen (nejdříve jen sbíraný, k nějakému účelu vhodný), pak i v podobě vlastnoručně vyráběných kamenných nástrojů a zbraní, postupem doby stále dokonalejších a také kvalitnějších.


Zpočátku se jednalo jen o hrubě sekané pazourky, nebo obsidiány, různé sekáče a pěstní klíny, později se k nim už začaly připevňovat dřevěná topůrka a rukojeti, v neolitu (cca 4 000 až 2 300 let před n. l.) pak pocházejí také různé škrabky, hroty šípů a oštěpů, sekery, sekeromlaty (z jedné strany sekera, z druhé kladívko), nože, pak už i pazourkové srpy, teslice (k opracování dřeva, třeba nádob, lodí) apod.

Pro navození atmosféry nabízím snímky cca z "doby kamenné" a obohatím to později o pravé kamenné nástroje. Je to fotografované v nějakém muzeu, ale paměť mi už tolik neslouží, takže už nevím přesně, kde to bylo, snad někde v zemi britské... Nebo ve Skandinávii? Možná, že to byla i Alta... No, bóóóže, Vy jste nikdy nic nezapomněli...

Obydlí pračlověka

Obydlí pračlověka

Pojem "doba kamenná" zavedli archeologové pro odlišení období, které kamenné nástroje přežily do současnosti mnohem lépe, než nástroje vyrobené z jiných (měkčích) materiálů, které se začaly používat až později. Další dílčí dělení na starší, střední, mladší a pozdní je také pouze orientační, jednotlivé stupně se v rámci různých regionů světa odehrávaly v jiném časovém rozpětí.

Nejstarší nástroje byly zpočátku vyráběny tlučením kamene do pazourku, nebo obsidiánu, čímž vznikaly výrobky jen hrubě opracované. Lepší a ostřejší řezné, bodné a sečné hrany vznikaly za použití kostí či parohů, kterými se odstraňovaly mnohem jemnější odštěpky kamene a výsledkem byl i vizuálně hezčí výrobek.

Později, to ovšem již byla doba bronzová, se začaly vyrábět také kamenné brousky, kterými se ostřily otupené bronzové nástroje, doba železná již znala výrobky typu kamenné hmoždíře a mlýnky, ve starověkém Římě ale znali už i kamenné palety na líčení (z mramoru).

Co mám, to dám, z protekce tady dole máte alespoň hrot z obsidiánu... (novodobá práce, cca 20. století ).

Hrot z obsidiánu

Z kamene se ovšem nevyrábělo pouze "v Evropě", ale po celém světě: používali ho všechny civilizace, od indiánů, až po Vikingy. Dochoval se např. mastkový kovářský kámen, který sloužil jako pomůcka pro výrobu kovových zbraní a různých nástrojů.

Méně se již ví, že kamenné nástroje se vyráběly také z různých hornin, třeba to byl diorit, nebo žula, ale také rhyolithový tuf.

Další informace Vám k tomu poví wikipedia.org

Jistě si dovedete představit, jak asi vypadal život našich prapředků v krutých zimních měsících, bez možnosti se zpočátku ohřát alespoň nad obyčejným ohněm... Nelze se proto divit, že stany z kožešin postupem doby nahradily přístřešky a příbytky kamenné, kam alespoň tolik nefoukalo.

Nejenom lovem a starostmi o život a živobytí ovšem živ byl pračlověk. Z mnoha míst světa víme, že se u něho také projevovaly vlastnosti, které dneska nazýváme "umělecké", což dokazují např. dochované skalní kresby.

Kdo kruté mrazy a další nástrahy okolního světa nepřežil, na toho pak "čekaly" tu menhir, onde např. nějaká kamenná náhrobní deska, nebo přímo celá hrobka.  > Home page > Výrobky z kamene > Začátek stránky


Informace

Nabídka služeb

Přírodověda

Doporučené odkazy

Mrkající myška

Relax a zábava

Výměna odkazů


zc.latroppiv@atsop  

 Napsat


Copyright © Pravidla použití fotografií a textů.