GEOstezka = zajímavosti a zvláštnosti o "kamenech"

Pro každého něco

Sponzor GEOstezky: Najde se sponzor?    Patron GEOstezky: Najde se patron?

GEOstezka = kámen, kamení, minerály, zajímavosti a zvláštnosti, stavby, výrobky, ezoterika, tajuplná a mystická místa, magické kameny, záhady apod.

Základní informace o GEOstezce  ♥  Fotografická soutěž


  > Home page > Geologie > Aktuální stránka

Počátky geologického vývoje Země

Kráter sopky Etny na Sicílii

Země je prý stará asi 4,6 miliardy let, ale jisté to není. Nejstarší nalezené horniny se vytvořily při sopečných erupcích před stovkami miliónů let, ale vznikají i v současné době, při každém sopečném výbuchu. Vše se během těch miliónů let neustále vyvíjí, deformuje a různě přeměňuje, klesá do hlubin Země a opět vynořuje, přičemž výsledek dále ovlivňuje řada chemických a fyzikálních procesů (např. eroze) apod.

Zda na začátku toho všeho byl Velký třesk, nebo Bůh, na tom se stále všichni nemohou shodnout, takže ani ode mne se nic "rozumného" nedozvíte , jisté je jen to, že následoval vznik naší sluneční soustavy, a tedy i naší Země a pak už to šlo jedno za druhým, což vše v pár odstavcích těžko podchytím, tak jen něco málo k tomu...

Zpočátku Země byla žhavou koulí různých plynů, která se časem začala pomaloučku ochlazovat v kouli taveniny, kterou dnes nazýváme magma. Jak čas pomalu plynul dál, tak se na na povrchu této taveniny začala vytvářet pevnější vrstva, tvořená z hornin, tzv. zemské (lithosférické) desky. Nějaký čas pak byla Země jen velmi horkou, ale již pevnou planetou, jen místy s oblastmi nataveného povrchu.

A léta běžela...

...a běžela...

... a na pevné, relativně chladné Zemi se pak již mohla udržet i voda, která umožnila vznik života, objevili se první živé organismy, pak druhé, třetí , nojo, já to zkrátím , takže od trilobitů, přes šimpanzy a delfíny, se postupně vyvinuli také někteří politici, poslanci, senátoři a jim podobní tvorové, až nakonec vzniknul i Homo Sapiens... No bóóóže, jak zaseli, tak sklízejí

Roztavené magma bylo při erupcích sopek (vulkánů) dopravováno otvory a průrvami v pevninských deskách (krách) na zemský povrch (a stále vlastně je, protože geologický vývoj Země zdaleka ještě není ukončen). Magma, které se dostane na zemský povrch, se nazývá láva. Až sem mi to je ještě docela jasné...

Nyní už to začne být náročnější... Pokud magma utuhne ještě pod zemským povrchem do obrovských těles horniny, zvané granit (žula), tak se to označuje jako batolit. Takové se třeba nacházejí, jak zjistili geologové, pod některými pohořími.

Magma si ale může při své pouti na zem najít cestičku nějakou vodorovnou puklinou, kde tuhnutím vytváří plochá tělesa vyvřelých hornin, zvaných ložní žíly, pokud se nacpe také do nějaké pukliny svislé, vytvoří se pravé žíly.


Mohlo by Vás zajímat téma Sopečná činnost, vznik hornin a minerálů

Případně téma Vulkány a sopečná činnost v Evropě


  > Home page > Geologie > Začátek stránky


Informace

Nabídka služeb

Přírodověda

Doporučené odkazy

Mrkající myška

Relax a zábava

Výměna odkazů


zc.latroppiv@atsop  

 Napsat


Copyright © Pravidla použití fotografií a textů.