GEOstezka = zajímavosti a zvláštnosti o "kamenech"

Pro každého něco

Sponzor GEOstezky: Najde se sponzor?    Patron GEOstezky: Najde se patron?

GEOstezka = kámen, kamení, minerály, zajímavosti a zvláštnosti, stavby, výrobky, ezoterika, tajuplná a mystická místa, magické kameny, záhady apod.

Základní informace o GEOstezce  ♥  Fotografická soutěž


  > Home page > Kuličky, koule, hlizy, konkrece > Aktuální stránka

Hlízy (nodule)


Pyritové slunce, neboli dolar

Útvary, zvané hlízy (a jim podobné konkrece) se nacházejí v usazeninách (usazených horninách), přičemž alespoň v jednom směru se svým tvarem tak nějak buď tvaru koule, či kruhu, přibližují (pokud se přímo jako ideální koule netváří), nebo tvoří různé "šišky", "patvary" apod.Hlízy, jinak též noduly zvané, jsou minerální útvary, které mají zcela odlišné složení, než usazená hornina, ve které se nalézají. Hlízy např. tvoří minerál pyrit, nebo rohovec, případně pazourek apod.

Jak bylo řečeno, dosti obvyklé třeba bývají hlízy pyritu, ale protože příroda umí dělat výtvory všeliké, tak vznikají hlízy "obyčejné" (viz spodní obrázek, kde je ukázka z Číny)...

Pyritová hlíza z Číny

..., ale také "fajnovosti", jako je tzv. pyritové slunce (viz úvodní obrázek zcela nahoře). Tato jedinečná třetihorní "slunce" (stáří cca 300 až 350 milionů let) se dají nalézt v uhelných dolech u města Sparta, JV od St. Louis, stát Illinois v USA, cca 100 m pod zemí. Ploché, jen několik milimetrů silné "tácky", s paprsčitou strukturou, bývají někdy také obchodníky nazývány pyrite dollars, neboli "pyritový dolar".

Jejich charakteristický tvar zapříčinilo to, že se vytvářely v puklinách mezi vrstvami černé břidlice. U nás jsem je viděl prodávat pouze z horniny vypreparované, ale na internetu se dají sehnat také ty v černé břidlici zarostlé. I když se jedná o pyrit, zdají se docela odolné, ale nevím nevím, pyrit časem rád zvětrává...

Setkat se také můžete s výrazem "písečné slunce" (anglicky Sand dollar), což ovšem je pouze podobně plochá zkamenělina, sbíraná např. na plážích Nového Zélandu (nazývaná "mořské koláčky"), která ale s pyritem nemá nic společného. U ní je zajímavé, že tento živočich (třída Echinoidea) se také dá lovit v moři i jako dosud žijící, třeba ve vodách Mexického zálivu. Na dolním snímku je k vidění ta "živá", povalující se na současném dně mořském... Photo: courtesy of the U.S. Geological Survey

Sand dollar

Pro člověka ale měly mnohem větší význam hlízy rohovce a pazourku, protože pojem pazourkový nástroj ho doprovází od samotného počátku jeho existence. Pazourek (flint) tvoří pouze světlejší až tmavě šedé hlízy, rohovec, ten může být i ve vrstvách, barvy hnědavé až černé. Hlízy často obklopuje vápenec, nebo křída.

Pazourek se svým lasturnatým ostrým lomem, jako zbraň a nástroj, je dostatečně známý, já jsem se na svých cestách na jihu Anglie setkal ale také s tím, že často slouží i jako dosti zajímavý, ale hlavně velice trvanlivý, stavební materiál, kterého tu mají v zemi hojné zásoby, takže se dá používat i jako velmi netradiční fasáda na domky (naplácaný jeden vedle druhého do malty).


  > Home page > Kuličky, koule, hlízy, konkrece > Začátek stránky


Informace

Nabídka služeb

Přírodověda

Doporučené odkazy

Mrkající myška

Relax a zábava

Výměna odkazů


zc.latroppiv@atsop  

 Napsat


Copyright © Pravidla použití fotografií a textů.