GEOstezka = zajímavosti a zvláštnosti o "kamenech"

Pro každého něco

Sponzor GEOstezky: Najde se sponzor?    Patron GEOstezky: Najde se patron?

GEOstezka = kámen, kamení, minerály, zajímavosti a zvláštnosti, stavby, výrobky, ezoterika, tajuplná a mystická místa, magické kameny, záhady apod.

Základní informace o GEOstezce  ♥  Fotografická soutěž


  > Home page > kuličky, koule, hlízy, konkrece > Aktuální stránka

Konkrece


Konkrece tvoří ten samý materiál, v jakém se zároveň nalézají, ale protože jsou tvrdší, než okolní hornina, tak více odolávají erozi, ze svého mateřského prostředí se oddělují a následným transportem pak může docházet k jejich hromadění jinde na souši, ale také na mořském dně (např. manganové polymetalické konkrece, viz obrázek jedné ze dna Indického oceánu zde vpravo.)


V případě, že se konkrece zformovaly kolem nějakého organického zbytku (např. části rostliny, nebo živočicha), tak se takový "vězeň" mohl dochovat až do současnosti v podobě fosilie (zkameněliny).

Konkrece se vyskytují např.ve ferolitech, což jsou sedimenty, bohaté na železo, které ho obsahují tolik, že též bývá označován jako sedimentární železná ruda. Někdy tyto ferolitové konkrece v sobě právě ukrývají již zmíněnou zkamenělou rostlinu, nebo živočicha.

Ferolity se podle v nich obsažených minerálů dělí na oxidické (s magnetitem, hematitem), hydrooxidické (s limonitem, goethitem), karbonátové (se sideritem), sulfidické (s pyritem, markazitem) a fosfátové (s vivianitem).

Viz obrázky (kdo umí anglicky, ten může studovat i text) o iron-oxide concretions. Poznámka: existuje také výraz iron stone = česky "železný kámen" (železivec) = sedimentární hornina, tvořená převážně minerály železa s příměsí jílu. Pro svůj vzhled a vyšší měrnou hmotnost bývají tyto konkrece často zaměňovány s meteority.

Některé konkrece mají svoje vlastní jména, často jen lokálního významu, např.:

  • "Dělové koule" - Cannon balls - jsou velké koule pískovce
  • Septáriové nodule - Septarian nodules - viz níže
  • "Želví kameny" - Turtle stones
  • "Hřmící vajíčka" - Thunder eggs
  • "Vílí kámen" - fairy stone

>>> bližší informace k těmto bodům viz (externí odkaz, angl.): "konkrece po americku

Pod fairy stone si ale lze představit více věcí: od zkameněliny, přes podivně tvarovaný kámen, zvláštní krystal, až po kamenný pomník starověkého původu (megalitický kámen).

Pro Američany je Fairy stone třeba i minerál staurolit - dokonce existuje ve státě Virginia Fairy Stone State Park , kde se např. Fairy stone v této formě nalézají.

K tomu se prý váže legenda o Vílích kamenech: v dávných dobách, když zrovna víly tancovaly okolo pramene, případně si hrály s nymfami stromů, tak dorazil elfí posel z dalekého města a přinesl zprávu o smrti Kristově. Když tyto bytosti lesa příběh o jeho ukřižování uslyšely, začaly plakat a jejich slzy, padajíce na zem, krystalizovaly ve formě krásných křížů.Externí odkazy:

Zdroj: www.encyklopedie.vseved.cz

Zdroj fotky "Sand dollar" (angl.) viz www.en.wikipedia.org >>> výraz "Sand dollar"

Fotografie a zdroj informací o typech konkrecí (angl.): www.rocksforkids.com

Fotografie a zdroj informací o typech konkrecí (angl.): www.dmr.nd.gov  > Home page > Kuličky, koule, hlízy, konkrece > Začátek stránky


Informace

Nabídka služeb

Přírodověda

Doporučené odkazy

Mrkající myška

Relax a zábava

Výměna odkazů


zc.latroppiv@atsop  

 Napsat


Copyright © Pravidla použití fotografií a textů.