GEOstezka = zajímavosti a zvláštnosti o "kamenech"

Pro každého něco

Sponzor GEOstezky: Najde se sponzor?    Patron GEOstezky: Najde se patron?

GEOstezka = kámen, kamení, minerály, zajímavosti a zvláštnosti, stavby, výrobky, ezoterika, tajuplná a mystická místa, magické kameny, záhady apod.

Základní informace o GEOstezce  ♥  Fotografická soutěž


  > Home page > Paleontologie > Aktuální stránka

Historie sběru fosilií (zkamenělin)

Starých zpráv o sběratelích zkamenělin příliš není, nejednalo se tehdy o příliš rozšířené hobby. Xenofanes z Kolonu (? - 480 př. n. l.) píše o nálezech ryb a měkkýšů z okolí Syrakus jako o důkazu, že Země byla kdysi zalita mořem. Podobné to viděli rovněž Strabon, Theofrast a Herodot.


Trošku jinak na to koukali Anaximandros (610 – 546 př. n. l.) a Empedokles (492 – 432 př. n. l.), kteří dospěli k názoru, že zkameněliny se od všech těch tehdy žijících organizmů přece jenom odlišují. Přibližně v této době začal Aristoteles (450 - ? př. n. l.) zastávat teorii tzv. "volného novotvření", kterou pak začal aplikoval arabský učenec Ibn Sina (980 – 1037) právě také na vznik zkamenělin.

O zkameněliny se zajímali také některé další významné osobnosti, jako např. Avicena, Boccaccio, Charles Darwin, J. W. Goethe, Leonardo da Vinci, Voltairte a další velikáni, ale také nám bližší (i časově) Karel Jaromír Erben, o čemž si můžete trošku více informací přečíst na stránce Lapidář Rukopisu vodňanského.

Co to vůbec je zkamenělina (fosílie)? Přesná odpověď na tuto otázku byla pro lidstvo dlouho utajena, protože až do začátku 18. století byl každý výtvor přírody, nalezený v zemi, jednoduše "kámen", v případě lastur, ulit a pod. věci, ty byly nazývány "tvarovaný kámen". A nazvat to, po pravdě, zkamenělou ulitou?

Oho! To by se dotyčnému všichni zplna hrdla vysmáli... Ona to zkamenělá ulita sice byla, ale protože většina hodně nahlas křičela, že to není pravda, tak se věřilo jim... To se nyní naštěstí stát již nemůže .

Zkameněliny se postupně staly záležitostí velkého sběratelského zájmu, ovšem jen šlechticů a boháčů, přičemž stále byl zastáván názor, hojně podporovaný církví, že něco takového může být jen výtvorem božským a svojí výjimečností že jejich nálezy vlastně oslavují a vyzdvihují Jeho dobrotivost, když je volně uložil do země, odkud si je může každý podle libosti brát. Říkalo se jim onehdá vznešeně lapides sui gereris (což ovšem v překladu zní méně libě = "svého druhu kámen".

Vytváření přesných kamenných podob listů větviček, ulit apod. umožňovala tzv. tvárná síla, neboli vis plastica, též vis medicatrix zvaná, kterou Všemohoucí právě při vytváření těchto artefaktů používal, protože, když mohl vytvářet stále stejné krychlové krystaly soli kamenné, proč by neuměl také udělat kdejakého "kamenného šneka". Osamocení badatelé tedy moc šancí prosazovat vědečtější názory neměli, protože tehdy jim nikdo žádné granty na výzkum nedával.

Koncem 17. století se pár statečných "rebelů" sice našlo, konkrétně třeba Dán Nicolaus Steno a Brit Robert Hooke, kteří tvrdili, že jde o organické pozůstatky skutečně žijících tvorů, ale zpočátku tak činili opravdu jen velmi nesměle, který vědec moc touží stát se terčem posměchu ... .

Dneska také spousta lidí vnímá tzv. "Vesmírnou energii", ale vědci, protože ji nevnímají (nebo to tají), tak si z jejich názorů dělají jen legraci... Uvidíte, že jednou takoví "skalní vědci" také vejdou do dějin, jako profesor Beringer, o kterém za chvíli bude řeč...

Vím to, protože já tu neznámou energii vnímám také, ale že bych někomu měl potřebu její existenci nějak dokazovat a obhajovat? Ať si každý o svém dalším osudu rozhodne sám, jen jsem zvědavý, jak se pak zbaví svých příspěvků na internetu .

Čím vehementněji někdo bude obhajovat, že neexistuje, o to větší sranda potom bude a já mám srandu rád, jenom si hlídám, abych se nesmál naposled, proto mne těší, když se mi někdo za moje názory posmívá, protože pak má Černého Petra on. Snad se toho dožiji, Osude, prosím, prosím, dáš mi tu šanci?


Příběh, kterak profesor Beringer k ostudě přišel...

Profesor Johann Beringer

Zásluhou malého nevinného žertíku záhy v názorech na zkameněliny nastal obrat. Johann Bartolomeus Beringer, vážený profesor přírodních věd na univerzitě ve Wirzburgu a vášnivý sběratel zkamenělin, měl tu smůlu, že mezi "kolegy" sběrateli měl všeho schopného a vynalézavého konkurenta.

Ten, spolu s několika studenty, začal vyrábět padělky, které následně, vhodně narafičené, profesor Beringer s velkým nadšením nalézal, třídil, popisoval a začal dávat dohromady knižní vydání svých nálezů. Na "nálezech" se objevovali pavouci, různý hmyz (dokonce přesně v okamžiku příletu ke květině , kopulující žáby , ale dokonce i kometa s docela zachovaným zkamenělým "ocasem" )...

Falešná Fosilie (zkamenělina) kometa

Profesor byl nadšen a v roce 1726 svoji knihu s velkou slávou vydal. Hned po jejím vydání, jednoho krásného dne, se ovšem stalo, že našel "zkamenělinu" s nápisem Beringer, což už bylo natolik podezřelé , že konečně pochopil, že se stal obětí nejapného žertu.

Ve snaze zabránit ostudě se prý sice snažil celý náklad své knihy skoupit, to se mu ale nepodařilo a v roce 1767 dokonce došlo k druhému vydání...To měl pan profesor docela blbý... Takže, jde o cizí neštěstí, přestaňte se mu konečně, holky a kluci ušatí, smát a popojedem k dalším, více seriózním, informacím.

Tento (a jemu podobné) názory však panovaly i po celé 18. století. Např. Faloppio, profesor z Padovy, zastával názor, že působením vis plastica vznikají nejen zkameněliny, ale i střepy nádob a pod. archeologické nálezy...

Tento omyl byl nakonec vyvrácen a objevil se kompromisní (ovšem opět nesprávný) názor, že jde opravdu o pozůstatky vymřelých tvorů, které ovšem na místa jejich nálezů dopravila obrovská potopa světa, nazývaná také Noemova potopa.

O tom, že "zkameněliny" nejsou "kameny", ale zkamenělí pradávní živočichové, v této době již věděl také Angličan William Smith, autor první geologické mapy na světě, který tak stál při samém zrodu moderní geologie, minimálně té anglické. Vytvořil tuto mapu zcela sám, bez pomocníků a kolegů a jen řízením osudu nezemřel nakonec zcela v zapomnění z důvodu závisti a svého "nedostatečně urozeného" původu...

Je to možná pro někoho překvapující, ale pravý "úsvit rozvoje geologie" jako vědního oboru (a paleontologie jako jeho části) tedy nastal až začátkem 19. století, a tedy vlastně jen nedávno... Kdo nyní máte kulicha na hlavě , myslím, že nastal čas smeknout před vědátory a badateli, kteří z vlastních prostředků, často i na hranici bídy, financovali výzkum, na jehož základech stojí věda současná.

Pojďme spolu jen lehce nakouknout, co vše se dá pod zemí objevit, případně, méně romantičtěji, koupit v obchodě, nebo na burzách... Sbírání zkamenělin, anýbrž fosilií, je přece, podobně jako sbírání minerálů, také jedna z možností, jak trávit volný čas, jak si "šlehnout" svoji pravidelnou dávku adrenalinu toužebným očekáváním, co zajímavého třeba dneska v té naší Zemi právě Vy najdete...

Galerie fosilií (zkamenělin)

Ne každého baví kolektivni hry, sporty, zábava a vše, co souvisí s tím, že ne každý člověk je tvor tzv. společenský, spousta lidí najde pravý smysl a hlavní význam svého života v objevování, zkoumání a bádáni osamoceným "ďoubáním v zemi" a nutno přiznat, nebýt takovýchto zapálených jedinců, úsvit geologie a mineralogie možná začal až pozítří...


Předchozím, spíše úsměvným povídáním, jsme se ale nenásilnou formou dostali k tématu falsifikáty zkamenělin. Jak je z příběhu patrné, tak napodobovat zkameněliny není nápad až novodobých řemeslníků a obchodníků, toužících po jednoduchém a bezpracném zbohatnutí. Např. v Maroku, po osobním poznání, jak žijí a pracují zdejší řemeslníci, se jim ani nedivím, proč to dělají...


Stránka, ukazující zručnost marockých řemeslníků.


Externí odkazy:

Zdroj informací a dvou fotek k tématu "Tajemná tvořivá síla (vis plastica)"
>>> stejnojmenný článek, autor Karel Drábek

S. Winchester; Mapa, která změnila svět; str. 17-20, 51-55, nakladatelství BB/art  > Home page > Paleontologie > Začátek stránky


Informace

Nabídka služeb

Přírodověda

Doporučené odkazy

Mrkající myška

Relax a zábava

Výměna odkazů


zc.latroppiv@atsop  

 Napsat


Copyright © Pravidla použití fotografií a textů.